نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصحیح دوباره شاهنامه ، یک نیاز ملی

تصحیح دوباره شاهنامه ، یک نیاز ملی


تصحیح دوباره شاهنامه ، یک نیاز ملی

1393/02/20

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات  برگزار میکند :
 
تصحیح دوباره شاهنامه ، یک نیاز ملی
 
سلسله نشست های علمی
 
دومین نشست علمی گروه زبان و ادبیات فارسی با موضوع ( تصحیح دوباره شاهنامه ، یک نیاز ملی ) و سخنرانی دکتر علی رواقی ، شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه از ساعت 16 الی 18 در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد