نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه

تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه


تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه

28/9/97

 

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری-سازمان امور دانشجویان به شماره 93244/3/41 مورخ 20/ 08/ 1397‬ در خصوص تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه اعلام شد.
 
با توجه به مفاد دستورالعمل مذکور ارسال ریزنمرات تأیید شده دانشجویان انصرافی ومحروم از تحصیل در صورت شرکت در آزمون سراسری وقبولی مجدد در دانشگاه های دولتی، منوط به لغو تعهد آموزش رایگان می باشد.