نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفکر نقاد

تفکر نقاد


چیستی و اهمیت تفکر نقاد

1391/08/08

 

انجمن علمی دانشجویان گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند : 
 
چیستی و اهمیت تفکر نقاد 
 
انجمن علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات  برنامه ای را تحت عنوان : چیستی و اهمیت تفکر نقاد با حضور آقای مهدی خسروانی دوشنبه هشتم آبان ماه از ساعت 13 - 30 : 9  در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار میکند .