نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم جدید آموزشی دانشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تقویم جدید آموزشی دانشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


تقویم جدید آموزشی دانشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۵/۸/۹۹

 

تقویم نیمسال اول صرفاً برای نو دانشجویان و تقویم نیمسال دوم برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل لازم الاجراست. همچنین تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی مذکور از روز شنبه ۱۱/‏۱۱/‏۹۹‬ تا روز چهارشنبه‬ ۱۵/‏۱۱/‏‬ ۹۹ می‌باشد.

دریافت فایل تقویم آموزشی