نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)

تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)


تمدید فرصت ارسال مقاله به دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی (ره)

۳/۹/۹۹