نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسعه رشته‌های دو گرایشی یا مدل دو وجهی

توسعه رشته‌های دو گرایشی یا مدل دو وجهی


توسعه رشته‌های دو گرایشی یا مدل دو وجهی

۳۱/‏۹۸/‏۶

 

برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران که بر پایه سیاست‌های مهم و بالادستی کشور به تصویب رسیده به منزله طرحی برای بیان اولویت‌ها و راهبردهای در افق پیش رو می‌باشد. یکی از اهداف سه گانه در برنامه مذکور نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین و همچنین پرورش سرمایه انسانی است.
 
از مهمترین مباحثی که در شورهای مختلف دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توسعه رشته‌های دو گرایشی یا مدل دو وجهی در ارائه برنامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی است. فراهم نمودن این امکان که دانشجویان دانشگاه علاوه بر تحصیل در رشته اصلی، دروسی منتخب از یک رشته دیگر را نیز فراگیرند، باعث افزایش قابلیت‌ها و هدفمند سازی بیشتر فعالیت‌های کارآفرینانه و مؤثر بین رشته‌ای دانشجویان و دانش آموختگان خواهد شد.