نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دانشجویان ارشد پذیرفته شده از طریق استعدادهای درخشان

ثبت نام دانشجویان ارشد پذیرفته شده از طریق استعدادهای درخشان


ثبت نام دانشجویان ارشد پذیرفته شده از طریق استعدادهای درخشان

20/06/95

 

 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سهمیه استعدادهای درخشان برای ثبت نام الکترونیکی لازم است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ 17/06/1395 و 18/06/1395  در سامانه ثبت نام دانشگاه به نشانی  reg.ut.ac.ir اقدام و برای ثبت نام حضوری نیز لازم است در تاریخ های تعیین شده برای پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی سال 1395 ( برابر جدول برنامه ثبت نام حضوری در سامانه معاونت آموزشی دانشگاه )  به آن پردیس / دانشکده مراجعه کنند  . در ضمن کارت های دانشجویی پذیرفته شدگان یاد شده به محض آماده شدن به آن پردیس / دانشکده ارسال خواهد شد .