نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جادو در افسانه های عامیانه

جادو در افسانه های عامیانه


جادو در افسانه های عامیانه

12/11/1393

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
جادو در افسانه های عامیانه
 
سخنرانی علمی ( جادو در افسانه های عامیانه )هفدهم اسفند ماه از ساعت 10 صبح با حضور خانم دکتر پگاه خدیش در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود .