نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایگاه فرهنگی - تاریخی نوروز

جایگاه فرهنگی - تاریخی نوروز


بررسی جایگاه فرهنگی - تاریخی نوروز

1391/12/13

 

 
انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
بررسی جایگاه فرهنگی - تاریخی نوروز
 
 نشست بررسی جایگاه فرهنگی - تاریخی نوروز در تالار فردوسی دانشکده با برپایی سفره هفت سین نوروز  برگزار میشود .