نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی

جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی


جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی

1393/11/25

 

انجمن علمی گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی
 
انجمن علمی گروه ایران شناسی نشست علمی را تحت عنوان ( جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی ) با حضور اساتید گرامی دکتر آموزگار دکتر قائم مقامی و دکتر جعفری دهقی از ساعت 16- 14 چهارشنبه 6/12/93 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .