نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا، فرصت ها و چالش ها

جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا، فرصت ها و چالش ها


جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا، فرصت ها و چالش ها

۲۱/۱۰/۹۹

 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف استفاده از ابزار هنری عکس و فیلم برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های دوران کرونا و با تمرکز بر آگاهی بخشی مؤثر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه دانشگاهی «جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و عکس دوران کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» را در محورهای برگزار می‌کند:

 

کرونا و یاددهی یادگیری الکترونیک؛

 

کرونا و زندگی دانشجویی؛

 

کرونا و کسب و کارها؛

 

کرونا و فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان؛

 

کرونا و مناسبات فرهنگی و اجتماعی؛

 

کرونا و فرهنگ رعایت بهداشت و فاصله‌گذاری اجتماعی؛

 

کرونا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛

 

کرونا و گذران اوقات فراغت.

 

دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران برای شرکت در این جشنواره و ارسال آثار خود تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ می‌توانند با مراجعه به سامانه مسابقات و جشنواره‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی به آدرس culfest.ut.ac.ir مطابق شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره آثار خود را بارگذاری کنند.