نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه ابراهیم شفیعی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه ابراهیم شفیعی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
ابراهیم شفیعی ترجمه و شرح تحریر آرامی کتیبه‌های هخامنشی ارشد/فرهنگ و زبانهای باستانی دکتر علی شهیدی

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر احمد رضا قائم مقامی

دکتر مجید طامه

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۸ کلاس ۳۲۹