نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه احسان پشت مشهدی

جلسه دفاعیه احسان پشت مشهدی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
احسان پشت مشهدی ‌‌  بررسی مبانی نظری فلسفه حق کیفری دکترا/فلسفه دکتر‬سید محمدرضا حسینی بهشتی

دکترحمید طالب زاده

دکتر حسین غفا

دکتر داود فیرحی

دکتر محمد تقی طباطبایی

۹۵/‏۰7/‏10 13:30 تالار کمال