نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه احمد رضا حسینی ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬

جلسه دفاعیه احمد رضا حسینی ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

احمد رضا حسینی

سیاست فرهنگی ساسانیان در قفقاز جنوبی از قرن چهارم تا ششم میلادی

ارشد / ‏ تاریخ

دکتر روزبه زرین کوب

دکتر مهرداد قدرت دیزجی

دکتر گودرز رشتیانی

دکتر علی علی بابایی درمنی

۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬

۱۳

تالار باستانی پاریزی