نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه احمد زبیر بیانفر ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه احمد زبیر بیانفر ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
احمد زبیر بیانفر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حزب التحریر در افغانستان
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ م
ارشد/تاریخ دکتر خدیجه عالمی

دکتر حسن زندیه

دکتر حمید کرمی پور

دکتر محمد رحیم ربانی زاده

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۳  تالار باستانی پاریزی