نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه احمد مولوی ۲۷/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه احمد مولوی ۲۷/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
احمد مولوی فرهنگ جغرافیای دفاع مقدس در شعر معاصر ارشد/زبان و ادبیات فارسی کتر محمد رضا ترکی

دکتر محمود فضیلت

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر مجتبی یمانی

۲۷/‏۶/‏۹۸ ۹ کتابخانه گروه