نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه اصغر اسکندری

جلسه دفاعیه اصغر اسکندری


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
اصغر اسکندری تصحیح فرهنگ لغت عربی فارسی دیباج الاسماء دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬سید محمد منصور

دکتر عبدالرضا سیف

دکتر احمد احمدی

دکتر سعید واعظ استاد از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

۹۵/‏۰7/‏12 11 تالار کمال