نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه اعظم پارسا معین ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه اعظم پارسا معین ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
اعظم پارسا معین راه‌های تجاری اصفهان به بنادر خلیج فارس از دوره شاه عباس تا پایان دوره صفویه ارشد/تاریخ دکتر ذکرالله محمدی

دکتر فرج الله احمدی

دکتر محمد حسن راز نهان

دکتر یاسر قزوینی حائری

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۸ تالار کمال