نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه افسانه احمدی نژاد ۲۷/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه افسانه احمدی نژاد ۲۷/‏۶/‏۹۸


 

 
 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
افسانه احمدی نژاد تصحیح، مقدمه و بررسی دو ترجمه فارسی دن کیشوت از جلال الملک قاجار و ماردروس داود خائف ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر مهدی علیایی مقدم

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر علیرضا امامی

دکتر محمد صاحبی

۲۷/‏۶/‏۹۸ ۸ تالار کمال