نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای امید روزبیانی

جلسه دفاعیه آقای امید روزبیانی


 

جلسه دفاعیه آقای امید روزبیانی با موضوع (بررسی 10 افسانه کردی درکردستان عراق - استان گرمیان به گویش سورانی) با حضور دکتر محمود جعفری دهقی (استاد راهنما ) دکتر حسین رضایی باغ بیدی ( استاد مشاور ) دکتر بهمن مرادیان ( استاد داور )دوشنبه 8/10/93 از ساعت13 الی 15 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .