نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای امین شکری

جلسه دفاعیه آقای امین شکری


 

جلسه دفاعیه آقای امین شکری با موضوع ( اوزان و مقیاس ها در ایران باستان ) با حضور دکتر محمود جعفری دهقی(استاد راهنما )  دکتر سید احمد رضا قائم مقامی ( استاد مشاور )  دکتر شیما جعفری دهقی ( استاد داور ) دو شنبه 7/7/93 از ساعت  11- 9 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .