نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای بهزاد برهان

جلسه دفاعیه آقای بهزاد برهان


 

جلسه دفاعیه آقای بهزاد برهان  با موضوع ( تصحیح لطایف المعنوی من حقایق مثنوی  اثر عبداللطیف عباسی گچرانی) با حضور دکتر علیرضا حاجیان نژاد (استاد راهنما )  دکتر روح اله هادی( استاد مشاور ) دکتر علی محمد موذنی ( استاد داور ) یکشنبه 23/6/93 از ساعت  30 : 9 - 8 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .