نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای بهنام پاشنا

جلسه دفاعیه آقای بهنام پاشنا


 
جلسه دفاعیه آقای بهنام پاشنا  با موضوع ( بررسی ترجمه سنسکریت ارداویرازنامه فصلهای 1 تا 25 متن سنسکریت ) با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی   (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی ( استاد مشاور ) دکتر احمد رضا قائم مقامی ( استاد داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  30 : 9- 8 در محل تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد