نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای جواد حسین زاده

جلسه دفاعیه آقای جواد حسین زاده


 

جلسه دفاعیه آقای جواد حسین زاده با موضوع ( مطالعه و بررسی DNA باستانی بزسانان اهلی دوره نوسنگی دشت های کاشان و قزوین ) با حضور دکتر حسن فاضلی نشلی و دکتر مصطفی منتظر ظهوری (استادان راهنما )  دکتر بهمن فیروزمندی و دکتر محمد تقی اکبری ( استادان مشاور ) دکتر حامد وحدتی نسب ( داور خارجی ) و دکتر کمال الدین نیکنامی ( داور داخلی )  سه شنبه  11/6/93 از ساعت  30 : 10 - 30 : 8 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .