نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای حسین صابری ورزنه

جلسه دفاعیه آقای حسین صابری ورزنه


 

جلسه دفاعیه آقای حسین صابری ورزنه با موضوع ( رهیافت هایی فلسفی به مفهوم خدا در اندیشه اسپینوزا ) با حضور دکتر حمید طالب زاده (استاد راهنما )  دکتر محسن جهانگیری و دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی ( استاد مشاور )  دکتر یوسف نوظهور و دکتر سعیده کوکب ( استاد داور ) شنبه 5/7/93 از ساعت  12- 10 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .