نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای حسین لطیفی

جلسه دفاعیه آقای حسین لطیفی


 

جلسه دفاعیه آقای حسین لطیفی با موضوع ( بررسی و نقد دیدگاه ارنست رنان درباره ابن رشد و مکتب او ) با حضور دکتر سید محمد رضا بهشتی (استاد راهنما )  دکتر حسین غفاری ( استادان مشاور )  دکتر سعیده کوکب ( استادان داور ) شنبه 12/7/93 از ساعت  13- 11 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .