نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای رستم آی محمد اف

جلسه دفاعیه آقای رستم آی محمد اف


 

جلسه دفاعیه آقای رستم آی محمد اف با موضوع ( جمع آوری رباعی و دو بیتی های شفاهی مردم تاجیک و بررسی آوانگاری آنها  ) با حضور دکتر منوچهر اکبری(استاد راهنما )  دکتر محمد حسین محمدی و دکتر حسن ذوالفقاری ( استاد ان مشاور ) دکتر حمیرا زمردی و دکتر ابراهیم خدایار ( استادان داور) یکشنبه 1/4/93 از ساعت  14- 30 : 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .