نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای رستم آی محمد اف

 

جلسه دفاعیه آقای رستم آی محمد اف با موضوع ( جمع آوری رباعی و دو بیتی های شفاهی مردم تاجیک و بررسی آوانگاری آنها  ) با حضور دکتر منوچهر اکبری(استاد راهنما )  دکتر محمد حسین محمدی و دکتر حسن ذوالفقاری ( استاد ان مشاور ) دکتر حمیرا زمردی و دکتر ابراهیم خدایار ( استادان داور) یکشنبه 1/4/93 از ساعت  14- 30 : 12 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .