نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای سجاد علی بیگی

جلسه دفاعیه آقای سجاد علی بیگی


 

جلسه دفاعیه آقای سجاد علی بیگی با موضوع ( تحلیل الگوهای بهره برداری از منابع سنگ و فن آوری دوره پارینه سنگی در دره کران بزان زاگرس مرکزی ) با حضور دکتر کمال الدین نیکنامی(استاد راهنما )  دکتر فریدون بیگلری و پرفسور پدر مورتنسن ( استادان مشاور ) دکتر عباس مترجم ( داور خارجی ) و دکتر حسن فاضلی نشلی ( داور داخلی )  یکشنبه 16/6/93 از ساعت  30 : 15 - 30 : 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .