نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای سلمان علی یاری بابلقانی

جلسه دفاعیه آقای سلمان علی یاری بابلقانی


 

جلسه دفاعیه آقای سلمان علی یاری بابلقانی  با موضوع ( بررسی تحلیل ایلامی کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ) با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر حسین بادامچی( استادان مشاور ) دکتر سیروس نصراله زاده و دکتر روزبه زرین کوب ( استادان داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  12 - 10 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .