نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای سلمان علی یاری بابلقانی

 

جلسه دفاعیه آقای سلمان علی یاری بابلقانی  با موضوع ( بررسی تحلیل ایلامی کتیبه داریوش بزرگ در بیستون ) با حضور دکتر حسن رضائی باغ بیدی (استاد راهنما )  دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر حسین بادامچی( استادان مشاور ) دکتر سیروس نصراله زاده و دکتر روزبه زرین کوب ( استادان داور ) چهارشنبه 26/6/93 از ساعت  12 - 10 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .