نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای شهروز خنجری

جلسه دفاعیه آقای شهروز خنجری


 

جلسه دفاعیه آقای شهروز خنجری  با موضوع ( مطالعه نظریات معاصر استعاره و کارکرد زبان استعاری در داستان های نظامی گنجه ای ) با حضور دکتر علی محمد موذنی (استاد راهنما )  دکتر مصطفی موسوی راد  و دکتر میترا گلچین ( استادان مشاور ) دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان و دکتر روح اله هادی ( استادان داور) یکشنبه 22/4/93 از ساعت  12- 10در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .