نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر رضا دوست

 

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر رضا دوست با موضوع ( هرمنوتیک تطبیقی مولانا و اگوستین) با حضور دکتر منوچهر اکبری (استاد راهنما ) دکتر عبدالرضا سیف و دکتر محمد رضا بهشتی( استاد ان مشاور ) دکتر علی محمد موذنی و دکتر داوود اسپرهم ( استادان داور) سه شنبه 27/3/93 از ساعت  12- 10در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .