نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر رضا دوست

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر رضا دوست


 

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر رضا دوست با موضوع ( هرمنوتیک تطبیقی مولانا و اگوستین) با حضور دکتر منوچهر اکبری (استاد راهنما ) دکتر عبدالرضا سیف و دکتر محمد رضا بهشتی( استاد ان مشاور ) دکتر علی محمد موذنی و دکتر داوود اسپرهم ( استادان داور) سه شنبه 27/3/93 از ساعت  12- 10در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .