نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر محمدی

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر محمدی


 

 
جلسه دفاعیه آقای علی اکبر محمدی  با موضوع ( بررسی نقش و جایگاه آل میکال در فرهنگ عربی ) با حضور دکتر محمد علی آذرشب (استاد راهنما )  دکتر ابوالحسن امین مقدسی و دکتر معصومه شبستری( استادان مشاور )  دکتر آذرتاش آذرنوش ، دکتر محمد حسن فوادیان و دکتر عزت ملاابراهیمی ( استادان داور ) یکشنبه 11/8/93 از ساعت  14 - 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .