نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای علی اکبر محمدی

 

 
جلسه دفاعیه آقای علی اکبر محمدی  با موضوع ( بررسی نقش و جایگاه آل میکال در فرهنگ عربی ) با حضور دکتر محمد علی آذرشب (استاد راهنما )  دکتر ابوالحسن امین مقدسی و دکتر معصومه شبستری( استادان مشاور )  دکتر آذرتاش آذرنوش ، دکتر محمد حسن فوادیان و دکتر عزت ملاابراهیمی ( استادان داور ) یکشنبه 11/8/93 از ساعت  14 - 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .