نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای علی بهادری

جلسه دفاعیه آقای علی بهادری


 

جلسه دفاعیه آقای علی بهادری  با موضوع ( قبالیل و خاندان های پارسی جنوب غربی ایران عصر هخامنشی در آثار باستان شناختی و گل نبشته های تخت جمشید ) با حضور دکتر بهمن فیروزمندی و دکتر رووتر هنکلمن  (استادان راهنما )  دکتر محمد رحیم صراف ( استاد مشاور ) دکتر کمال الدین نیکنامی و دکتر علیرضا هژبری نوبری ( استادان داور ) دوشنبه 17/6/93 از ساعت   12 - 10 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .