نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای عمر سعید

جلسه دفاعیه آقای عمر سعید


 

جلسه دفاعیه آقای عمر سعید با موضوع ( بررسی و تحلیل صور خیال در اشعار فارسی شاعران کرد زبان بر مبنای علم بیان ) با حضور دکتر روح اله هادی ( استاد راهنما ) دکتر محمد حسین محمدی  ( استاد مشاور ) دکتر علیرضا حاجیان نژاد ( استاد داور) شنبه 17/3/93 از ساعت 11- 10در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .