نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای غلامرضا نظریان

جلسه دفاعیه آقای غلامرضا نظریان


 

جلسه دفاعیه آقای غلامرضا نظریان با موضوع ( نظریه انسان شناسی فلسفی مکس شلر ) با حضور دکتر محمد رضا ریخته گران و دکتر سید حمید طالب زاده (استادان مشاور )  دکتر احمد علی حیدری و دکتر حسین مصباحیان ( استادان داور )  دکتر محمود خاتمی( استاد راهنما ) سه شنبه 1/7/93 از ساعت  30 : 14 - 30 : 12 در کتابخانه گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .