نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد الخن

جلسه دفاعیه آقای محمد الخن


 
 
جلسه دفاعیه آقای محمد الخن  با موضوع ( پژوهش در کتابهای آموزش زبان فارسی و ارزیابی مقوله های دستوری آن جهت آموزش آسان به غیر فارسی زبانان ) با حضور دکتر اصغر باباسالار (استاد راهنما )  دکتر امید مجد  ( استاد مشاور ) دکتر علیرضا امامی ( استاد داور) چهارشنبه 4/4/93 از ساعت  30 : 14  - 13در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .