نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد جاسم

جلسه دفاعیه آقای محمد جاسم


 

جلسه دفاعیه آقای محمد جاسم  با موضوع ( بررسی تطبیقی رمزگرایی در شعر بدر شاکر سیاب و مهدی اخوان ثالث ) با حضور دکتر حمیرا زمردی ( استاد راهنما ) دکتر منوچهر اکبری و دکتر سید محمد منصور طباطبایی ( استاد ان مشاور ) دکتر عبدالرضا سیف و دکتر حبیب اله عباسی ( استادان داور) یکشنبه 25/3/93 از ساعت 11- 9در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .