نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد حسین سلیمانی

جلسه دفاعیه آقای محمد حسین سلیمانی


 

جلسه دفاعیه  آقای محمد حسین سلیمانی با موضوع ( تصحیح انتقادی نسخه خطی مسالک و ممالک جرجانی) با حضور دکتر محمود جعفری دهقی  (استاد راهنما )  دکتر  محمد باقر وثوقی( استاد مشاور )  دکتر عماد الدین شیخ الحکمایی ( استاد داور ) دو شنبه 19/8/93 از ساعت   14 -  12 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .