نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد فیاض

جلسه دفاعیه آقای محمد فیاض


 

جلسه دفاعیه آقای محمد فیاض  با موضوع ( بررسی توصیفی حماسه سرایی فارسی در پاکستان و هند ) با حضور دکترحمیرا زمردی (استاد راهنما )  دکتر منوچهر اکبری و دکتر عبدالرضا سیف ( استاد ان مشاور ) دکتر میرجلال الدین کزازی و دکتر محمد حسین محمدی ( استادان داور) چهارشنبه 28/3/93 از ساعت  11- 9در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .