نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد معصومیان

جلسه دفاعیه آقای محمد معصومیان


 

جلسه دفاعیه آقای محمد معصومیان  با موضوع (بررسی جنبه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی جوامع کوچرو عصر مفرغ زاگرش براساس بقایای بیولوژیک ) با حضور دکتر حسن طلایی (استاد راهنما ) دکتر غلامرضا مولوی  ( استاد مشاور ) دوشنبه 22/10/93 از ساعت 30 : 16 - 30 : 14 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .