نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد پیک حرفه

 

جلسه دفاعیه آقای محمد پیک حرفه با موضوع ( واکاوی دینکرد ششم از دیدگاه اخلاق هنجاری ) با حضور دکتر احمد رضا قائم مقامی (استاد راهنما)  دکتر شیرزاد پیک حرفه( استاد مشاور)  دکتر علی شهیدی( استاد داور ) چهارشنبه 2/7/93 از ساعت  10 - 8 در اتاق 421 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .