نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای محمد پیک حرفه

جلسه دفاعیه آقای محمد پیک حرفه


 

جلسه دفاعیه آقای محمد پیک حرفه با موضوع ( واکاوی دینکرد ششم از دیدگاه اخلاق هنجاری ) با حضور دکتر احمد رضا قائم مقامی (استاد راهنما)  دکتر شیرزاد پیک حرفه( استاد مشاور)  دکتر علی شهیدی( استاد داور ) چهارشنبه 2/7/93 از ساعت  10 - 8 در اتاق 421 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .