نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای مهدی شاهرخ

جلسه دفاعیه آقای مهدی شاهرخ


 

جلسه دفاعیه آقای مهدی شاهرخ  با موضوع ( بررسی و بررسی تطبیقی اسالیب ادبی و مضامین شعری مظفر النواب و سیاوش کسرایی) با حضور دکتر حسن امین مقدسی  (استاد راهنما )  دکتر محمد رضا ترکی و دکتر عزت ملاابراهیمی ( استادان مشاور ) دکتر عدنان طهماسبی و دکتر معصومه شبستری و دکتر حسین ابویسانی( استادان داور ) شنبه 29/6/93 از ساعت  18- 16 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .