نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای مهدی مهری

جلسه دفاعیه آقای مهدی مهری


 

جلسه دفاعیه آقای مهدی مهری با موضوع ( بررسی گورکان های سوکایی در آسیای مرکزی) با حضور دکتر بهمن فیروزمندی (استاد راهنما )  دکتر محمد رحیم صراف ( استاد مشاور ) دوشنبه 24/6/93 از ساعت  17- 15 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .