نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای ویسل باشچی

جلسه دفاعیه آقای ویسل باشچی


 

جلسه دفاعیه آقای ویسل باشچی با موضوع ( هجوم و نظریه گویی های سیاسی - اجتماعی بین ایران و عثمانی در دوره مشروطیت ) با حضور دکتر محمد حسین محمدی (استاد راهنما ) دکتر علی محمد موذنی و دکتر منوچهر اکبری( استاد ان مشاور ) دکتر تیمور مالمیر و دکتر محمد شادروی منش( استادان داور) شنبه 31/3/93 از ساعت  13- 11در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .