نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه الهه براتی ۱۱/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه الهه براتی ۱۱/‏۴/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
الهه براتی بریتانیا و خلیج فارسی ( 1918 – 1907 ) میلادی ارشد/تاریخ دکتر فرج اله احمدی

دکتر نور الدین نعمتی

دکتر حسن زندیه 

دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند

۱۱/‏۴/‏۹۸ ۱۰ تالاراستاد اقبال آشتیانی