نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آمنه جاودان ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه آمنه جاودان ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

آمنه جاودان

ترجمه رمان

مذاکرات موظفه سعودیه

ارشد

زبان ادبیات عرب

دکتر جواد اصغری

دکتر علی افضلی

دکتر عدنان طهماسبی

دکتر اکبری زاده

۳۱/‏۶/‏۹۸

۱۵

کلاس ۴۲۱