نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آمنه دهقانی ۳۱/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه آمنه دهقانی ۳۱/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
آمنه دهقانی بررسی نگارشی، آوایی ، ساخت واژه‌ای و معنایی وام واژه‌های ایرانی در کتاب persische lehnworters im arabischen نوشته آسیه اسبقی ارشد/فرهنگ و زبانهای باستانی دکتر شهریار نیازی

دکتر سید احمد قائم مقامی

دکتر جواد اصغری

دکتر علی شهیدی

۳۱/‏۶/‏۹۸ ۱۴ کلاس ۳۲۹