نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه بهجت نجفی اردبیلی ۲۶/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه بهجت نجفی اردبیلی ۲۶/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
بهجت نجفی اردبیلی آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان و نوجوانان در ایران باستان ارشد/زبانهای باستانی و ایرانشناسی دکتر روزبه زرین کوب

دکتر سعید فیروزآبادی

دکتر گودرز رشتبانی

دکتر علی کالیراد

۲۶/‏۶/‏۹۸ ۳۰: ۹ کلاس ۳۲۹