نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسین مالکی لوطکی ۱۲/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه حسین مالکی لوطکی ۱۲/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
حسین مالکی لوطکی عناصر دینی در کتیبه‌ها و نقش برجسته‌های هخامنشی ارشد/تاریخ دکتر روزبه زرین کوب

دکتر آرزو رسولی (طالقانی)

دکتر علی کالیراد

دکتر فرزانه گشتاسب

۱۲/‏۶/‏۹۸ ۱۱  تالار کمال