نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسین مرادی

جلسه دفاعیه حسین مرادی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
حسین مرادی ‌‌حوزه های برهم کنش های منطقه ای درۀ بمپور در دورۀ پیش از تاریخ ( هزارۀ چهارم و سوم پیش از میلاد) دکترا/باستانشناسی دکترحسن فاضلی نشلی

دکتر کمال الدین نیکنامی

بهمن فیروزمندی ( داور داخلی)-دکتر محمد رضا سعیدی استادیار سازمان مطالعه و تدوین( داور خارجی)

۹۵/‏۰8/‏15 10:30 تالار کمال